อนุทิน 159462 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๒

ช่วงเช้าของวันนี้…๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม…ในความเป็นจริงคณะกรรมการมิได้อยากเป็นกรรมการ แต่เมื่อมีต้นเหตุของเรื่อง ก็ต้องทำการสอบสวน…บางคนอาจคิดว่าไม่ใช่ ไม่จำเป็น แต่เมื่อใดที่คุณอยู่ในสังคมของการทำงานแล้ว นั่นคือ กฎ เกณฑ์ กติกาของสังคมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน…การทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง พึงกระทำให้ถูกต้อง อย่าทำเพื่อถูกใจของตนเอง เพราะไม่เช่นนั้น คุณจะเจอคนอื่นที่เขาคิดว่าคุณไปทำลาย หรือทำร้ายเขาได้เช่นกัน…นี่คือ บทเรียนของคุณเอง…กรุณาอย่ากล่าวหาปลายเหตุ เพราะต้นเหตุ คือ คุณเป็นผู้กระทำมันขึ้นมา…กฎแห่งกรรมยังใช้ได้เสมอ ๆ กรณีแบบนี้ คือ การเรียนรู้ด้วยตัวเองเช่นกันความเห็น (0)