อนุทิน 159460 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๐

เมื่อวานเย็น พี่ฟ้าครามบอกปู่เรว่า วันนี้งดเรียนสูตรคูณ แม่ ๙ ก่อน เพราะคุณครูจะทดสอบเรื่องการคิด วิเคราะห์ คณิตศาสตร์ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑…ปู่เรบอกว่า “งั้นเรียนคัดภาษาไทยพอวันนี้”…ฟ้าครามตอบปู่เรว่า “โอเคร”…เสร็จแล้วเธอมานั่งทำแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ โจทย์ปัญหา ให้เธอได้คิด ในการบวก ลบ เพิ่ม หักออก เกือบ ๔๐ ข้อ…ปรากฎว่า เธอทำได้ถูกหมดทุกข้อ…แสดงว่าเธอเข้าใจโจทย์ในการแก้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร พร้อมทั้งแยกประเด็นของโจทย์ และการเขียนสัญลักษณ์ของข้อนั้น ๆ…

ส่วนตอนเช้าระหว่างขับรถมาส่งพี่ฟ้าคราม…ย่าทบทวนให้เธออีก เธอเริ่มเข้าใจมากขึ้น…แบบนี้ ย่าจึงบอกเธอว่า “ย่าก็สอนเธอได้ ไม่ต้องเรียนพิเศษในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรอก ไปอยู่กับพ่อ - แม่ และน้องบ้าง…เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ความอบอุ่นให้กับเธอ”…ความเห็น (0)