อนุทิน 159444 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๗

เรียนรู้ได้จากตัวของฉันเอง…ให้รู้ว่า ใครที่มิได้คบกับเรา หรือตัวคน ๆ นั้น อย่างสนิทมาก่อน จะมิอาจทราบนิสัยเบื้องลึกของคน ๆ นั้น ได้อย่างแท้จริง

แล้วพึงสังวรณ์ว่า “มิควรนำเขาไปนินทาในทางที่เสียหาย” อิอิ…เป็นสิ่งที่มิควรกระทำเป็นอย่างยิ่งความเห็น (0)