อนุทิน 159440 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๖

หากเราทำอะไร ได้ด้วยตัวของเราเอง…บอกได้เลยว่า “มันภูมิใจ กว่าอะไรเยอะเลย…รู้ด้วยตัวของเราเองว่า เรามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าของตัวของเราเอง แม้ว่ากาลเวลามันจะมีอุปสรรคมาเป็นตัวบั่นทอนตัวของเราเอง…หากว่า เมื่อเราผ่านมันมาได้แล้ว เราจะรู้ว่าเรามีคุณค่ามาก น้อยเพียงใด…” เก็บไว้เป็นความภูมิใจของตัวเราเอง…คนอื่นจะคิดเช่นใด นั่นคือ ความคิดของเขา มิใช่ความคิดของตัวเรา…นี่คือ การเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง…

ปู่เรเคยบอกฉันว่า “อยู่กับตัวเอง ให้ระวังความคิด…อยู่กับญาติมิตรให้ระวังวาจา” อิอิ…ความเห็น (0)