อนุทิน 159426 - ต้นโมกข์

คำว่า good ก็แปลว่า ดี และ well ก็แปลว่า อย่างดี ดีเหมือนกัน จะใช้ยังไงดี

เริ่มจาก good ก่อน good เป็น คำคุณศัพท์ แปลว่า ดี คำคุณศัพท์ คือ คำที่บอกลักษณะของคำนาม ซึ่งจะอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ หลังกริยา to be กับ ก่อนคำนาม เช่น

She is good student. คำว่า good อยู่หลังกริยา to be แต่อยู่หน้าคำนาม คือ student

แต่ well แปลว่า อย่างดี คำนี้เป็นคำวิเศษณ์ คำดังกล่าวคือ คำที่ใช้บอกลักษณะของกริยา คำคุณศัพท์ และตัวมันเอง

You speak English well. คำนี้ใช้บอกลักษณะของกริยา คือ พูด ที่แปลว่า อย่างดี You speak English well. เธอพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เขียน 22 Aug 2018 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)