อนุทิน 159425 - ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

“ลมใต้ปีก” นั่งเครื่องจากแม่ฮ่องสอนเพื่อไปประชุมเชียงใหม่ ได้นั่งใต้ปีกเครื่องพอดี มองภาพภายนอกไปแล้วมีคำคำหนึ่งแว้บเข้ามาในสมอง “ลมใต้ปีก” นึกๆ ดูแล้ว อาชีพครูอย่างเราๆ ก็เหมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงนำพานักศึกษาให้ไปในทิศทางและจุดหมายที่เขาตั้งใจไว้ ลมใต้ปีกของเด็กนอกจากพ่อแม่แล้วก็น่าจะเป็นครู อาจารย์ ที่นำพา ส่งเสริมเขาไปสู่เป้าหมาย หากว่าครูสามารถรู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนได้ ก็จะช่วยให้แนะนำ ขัดเกลา ชี้แนวทางให้เขาได้พัฒนาตามศักยภาพของตัวเอง

เขียน 22 Aug 2018 @ 17:14 ()


ความเห็น (0)