อนุทิน 159379 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๔

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน…มีส่วนสำคัญมากต่อการพัฒนามนุษย์…ทำอย่างไร จึงจะสร้างแบบประเมิน ฯ ให้เหมาะสมกับบริบทของมนุษย์ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด…เพราะแบบประเมิน ฯ ของแต่ละแห่งอาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน…สิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันที่จะนำมาวัดในแบบประเมิน ฯ นั่นคือ เรื่อง Competency (สมรรถนะ) ของบุคลากร ที่จะทำให้แต่ละคนนั้น เกิดความแตกต่างกันความเห็น (0)