อนุทิน 159316 - อาจารย์ต้น

มุมมองทางการเมืองหลังเหตุการณ์ในถ้ำหลวง ตอนที่ 3

สำหรับกรณีถ้าหลวง สหรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือชีวิตในประเทศไทย และประธานาธิบดีทรัพม์ ได้ทวีต และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่สหรัฐและเจ้าหน้าที่ไทย ที่กำลังอยู่ในช่วงการช่วยเหลือ โดยสารัตถะแล้ว สำหรับความคิดเห็นในเชิงการเมือง เราได้เห็นการโพสต์ที่เป็นสาธารณะในเฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม และนำเสนอความห่วงใย รวมทั้งความกรุณาที่มีต่อทีมอเมริกัน, นักดำน้ำชาวอังกฤษ, หมอชาวออสเตรเลีย, และการร่วมมือของทุกประเทศต่อการช่วยชีวิต เห็นได้ชัดเจนว่าคนไทยมีใจกว้างในทางบวกมากกว่าจะมาจากในประเทศ

ดังนั้น ในฐานะที่เป็นอำนาจอ่อน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจหลักนั้น ฉันได้สังเกตความช่วยเหลือนาๆชาติ ที่เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆกับไทย ดังนั้นในทัศนะของฉัน ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือไม่เพียงแต่ด้านมนุษยธรรมเท่านั้น แต่ยังมีนัยยะทางการเมืองด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Thareerat Laohabut. Political view behind the Tham Luang incident

เขียน 17 Aug 2018 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)