อนุทิน 159298 - ต้นโมกข์

มุมมองทางการเมืองหลังเหตุการณ์ในถ้ำหลวง ตอนที่ 2

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองทางการเมือง นัยยะดังกล่าวมีความสำคัญ เมื่อการช่วยเหลือชีวิตได้ถูกจับตาและเป็นที่สนใจของคนทั้งโลก การเมืองไม่ว่ามากหรือน้อยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอน เมื่อว่าในทางการเมืองแล้ว เครื่องมือที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นอำนาจอ่อน (soft power) อำนาจอ่อนนี้เป็นกลไกทางการเมืองในเชิงจิตวิทยา ในการนำเสนอและฝังตรึงคุณค่า, ความคิด, และความเชื่อต่อผู้คน

รัสเซีย ซึ่งเพิ่งเป็นเจ้าบ้านในการแข่งขันฟุตบอลโลก เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ในการแสดงให้เห็นบทบาทของอำนาจอ่อน ในขณะที่คลื่นของผู้คนถาโถมเข้าไปเพื่อดูการแข่งขัน แน่นอนว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะใช้เวลาจำนวนหนึ่งไปในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และรู้จักคนรัสเซีย รวมทั้งอาหาร และวัฒนธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัสเซียได้รับคำชื่นชมในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดังนั้นความมีชื่อเสียงของรัสเซียจะมีการปรับปรุงความหลังในอดีตได้ไม่มากก็น้อย

ในมุมมองสาธารณะ และความคิดเห็นสามารถที่จะทำความสัมพันธ์ให้เข็มแข็ง หรืออ่อนด้อยลงได้ เช่น ในอดีต ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งไทยและอเมริกามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน สหรัฐให้ความช่วยเหลือกับโครงการการพัฒนาของไทยหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สหรัฐได้เข้ามามีอิทธิพลทั้งวัฒนธรรม, อาหาร, หนัง, และการศึกษา ซึ่งรวมเรียกกันว่า อำนาจอ่อนที่ใช้อเมริกาเป็นต้นแบบ ซึ่งฝังอยู่ในสังคมไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาเริ่มอ่อนแอลง เนื่องมาจากการแทรกแซงของทั้งทางในบ้านและนาๆชาติของสหรัฐที่มีต่อการเมืองไทย คำพูดแรงๆของสหรัฐที่มีต่อเรื่องภายในของไทย

แปลและเรียบเรียงจาก

Thareerat Laohabut. Political view behind the Tham Luang incident

เขียน 16 Aug 2018 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)