อนุทิน 159293 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๓๑

ความดี…คือ สิ่งที่เรากระทำ…มิใช่สิ่งที่คนอื่นมอง ฉะนั้น จึงอย่าใส่ใจสายตาหรือมุมมองของคนอื่น…เพียงแต่ตัวเราทราบว่า “เราทำดีที่สุดแล้ว”…ความเห็น (0)