อนุทิน 159245 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ส่งความสุขต่อเนื่อง

ได้แรงบันดาลใจจากการสนทนากับน้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ สาวน้อยคิดบวก “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” รพ.World Medical

ชีวิตได้รับมากมาย เราจะส่งต่อความสุข ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไร

ค้นหา Passion ของชีวิต ลงมือทำหลาย ๆ อย่าง … สิ่งที่ทำมีความสุข จะอยู่ตรงนั้นได้นาน อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ

ความสุขภายนอกมาจากความพึงพอใจต่อคน สิ่งอื่น ความสุขภายในมาจากความรู้สึกของตัวเอง

คนเรายังต้องการวัคซีนหลายตัว สรรหาวิธีคิดบวกหลายแบบเป็นภูมิคุ้มกันให้เลือกใช้ตามสถานการณ์ อย่างมีสติ ไม่ใช้อคติ

เป็นตัวของตัวเอง ความคิดคนอื่นไม่มีผลต่อตัวเรา ขึ้นกับการตีความของเราเอง

^_,^ความเห็น (0)