อนุทิน 159193 - ต้นโมกข์

ห้องพูดคุย

กิจกรรมนี้คือการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเขียน

-ให้นักเรียนจับเป็นคู่ และบอกนักเรียนต้องเขียนหัวข้อ (topic) เหมือนกับว่าพวกเขากำลังคุยกันทางอินเตอร์เน็ท

-นักเรียน A เขียนสัก 1-2 ของหัวข้อ เมื่อเสร็จแล้วให้ตะโกนว่า ส่ง จะมีผู้ส่งส่งไปให้คู่ของพวกเขา และคู่ต้องเขียนเป็นคำตอบ -ผู้เรียนทำกระบวนการนี้สัก 2-3 นาที

-ต่อมาพวกเขาต้องการบทสนทนาร่วมกัน ตรวจสอบถึงความถูกต้อง (ของการเขียน) และอภิปรายถึงความคิดที่พวกเขาสร้างพวกมันขึ้นมา

-ต่อมาพวกเขาจะพัฒนาและจัดแจงความคิดจนกลายเป็นย่อหน้า และหลังจากนั้นพวกเขาจึงมีความพร้อมที่จะเขียนบทความ

จาก British Council

เขียน 09 Aug 2018 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)