อนุทิน 159175 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๓

ทุกเรื่องราวบนโลกมนุษย์…ขึ้นอยู่กับการที่ตัวเราเรียนรู้และนำมาปฏิบัติ จะให้คุณหรือโทษนั่นเอง ขึ้นอยู่กับตัวของเราเลือกเอง…ความเห็น (0)