อนุทิน 159080 - prayat duangmala

วันนี้คนที่ทำคุณเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนช่วยดูแลจัดสรรหาเงินช่วยเหลือ รร. วัด บ้าน วันนี้ก็ตายจากสังคมในหมู่บ้าน มาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม .ในนามผู้รักษาการในตำแหน่ง เห็นคุณงามความดีที่ท่านได้ช่วยดูแลมาตลอด

เขียน 02 Aug 2018 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)