อนุทิน 159049 - prayat duangmala

นั่งทำงานสรุปแผนโครงการและส่งแบบรายงานการประเมินภายใน.ลงชื่อคำสั่งแต่งตั้งที่ซ้ำซ้อนกันก็แปลกกับงานนโยบาย..

เขียน 31 Jul 2018 @ 17:01 ()


ความเห็น (0)