อนุทิน 159016 - ต้นโมกข์

ใน Past Simple หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เสร็จสิ้นไปแล้ว และไม่ทำอีกแล้ว เวลาสร้างเป็นประโยคปฏิเสธ หรือจะมีตำว่า “ไม่” ต่อท้าย เราใช้กริยา to do คือ did not หรือ didn’t แต่หลังกริยา didn’t ต้องตามด้วยกริยาช่อง infinitive ซึ่งคล้ายๆกับกริยาช่องที่ 1 เสมอ

ในภาพ I did not took it. จึงผิด เพราะว่า took เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ take

แต่ที่ถูกต้องคือ I did not take it. เราใช้ take เพราะเป็นกริยา infinitive ครับ

เขียน 29 Jul 2018 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)