อนุทิน 159002 - ต้นโมกข์

ศาสนาแบบที่เชื่อว่ามีอำนาจใดอำนาจหนึ่งเพียงผู้เดียวตัดสินชะตาชีวิตของมนุษย์ เช่น คริสต์กับอิสลามเห็นว่ามีพระเจ้าองค์เดียวกำหนดชีวิตมนุษย์ พรามหณ์-ฮินดู เห็นว่ามีปรมาตมันเพียงหนึ่งเดียว แต่ทำหน้าที่ออกเป็น 3 ได้แก่สร้าง รักษา ทำลาย กำหนดชีวิตมนุษย์ หรือแม้แต่พุทธยังเชื่อว่ากรรมที่ตนทำในอดีต และกรรมที่ตนทำในปัจจุบันกำหนดชะตาของมนุษย์

โปรดสังเกตว่าศาสนาเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีกษัตริย์ หรือราชอาณาจักรดำรงอยู่ และโดยมากเป็นผู้ชาย

หากเป็นแผนภูมิจะได้ว่า God—-state—Father (Leader) พระเจ้าเท่ากับรัฐ และรัฐเท่ากับคุณพ่อ (ตัวดี รู้ไปซะทุกเรื่อง)

เขียน 28 Jul 2018 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)