อนุทิน 158994 - prayat duangmala

เข้าสู่วันเข้าพรรษาอย่างเป็นทางการแรม1ค่ำเดือน8 ..ทุกท่านมีความคิดดี..สร้างสรรค์ดี .อยู่กับครอบครัวอบอุ่น.สันติสุขเกิดขึ้นในสังคมและครอบครัว.

เขียน 28 Jul 2018 @ 15:19 ()


ความเห็น (0)