อนุทิน 158982 - ต้นโมกข์

อดุลย์ สามอ่อน อายุ 14 ปี ได้แสดงบทบาทอันจำเป็นสำหรับการช่วยเหลือชีวิต ตอนที่ 4

การต่อสู้ระหว่างกองทัพว้ากับทหารของพม่าได้ทำให้คนเป็นพันๆมาหาที่ปลอดภัย และทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ในหลายๆประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

อดุลย์ก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้อพยพประมาณ 400,000 คน เป็นคนไร้สัญชาติตามคำบอกเล่าของหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ—-บางข้อมูลกล่าวว่ามีคนไร้รัฐอยู่ 3 ล้าน 5 แสนคน

โฆษกผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ชื่อ Hannah Macdonald กล่าวว่า ในขณะที่ยังมีความก้าวหน้าอยู่บ้าง แต่คนไร้รัฐในประเทศไทยยังคงรอคอยการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

การที่ไม่มีสูติบัตร, ไม่มีเลขบัตรประชาชน, ไม่มีหนังสือเดินทาง, ผู้ใหญ่ไม่สามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย, ได้งาน, หรือทำบัญชีธนาคาร, เดินทางไปในที่อื่นๆ, มีกรรมสิทธิ์ หรือเลือกตั้งได้เลย

ประเทศไทยได้ประกาศว่าจะมีการลงทะเบียนคนไร้รัฐภายในปี 2024 แต่ก่อนหน้านั้น ผู้คนอย่างเขาจะอยู่ในลูกผีลูกคนทางกฎหมาย

โค้ชเอกพล จันทะวงค์ หรือ เอก ซึ่งเป็นเด็กที่ข้ามแดนมา ยังคงมีการศึกษาที่แข็งแกร่งเช่นกัน

แปลและเรียบเรียงจาก Gavin Fernando. Adul Sam-on, 14, played a crucial role in Thai rescue mission

เขียน 27 Jul 2018 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)