อนุทิน 158915 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๘

ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การดำเนินชีวิต ฯลฯ มีส่วนทำให้คนบนโลกนี้มีความแตกต่างกัน…รากเง้า การศึกษาเดิม หลักสูตร การเรียนรู้ เทคโนโลยี ก็มีส่วนทำให้คนต่างกันได้ ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ทำให้คนไทยแตกต่างจากคนต่างชาติ…อย่าลืมว่า แต่ละประเทศมีทั้งดีและด้อยในตัวเอง…ทุก ๆ เรื่อง คือ การพัฒนา…ความเห็น (0)