อนุทิน 158904 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๔

การที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง…เหมือนปิดทองหลังพระ และได้ช่วยเหลือคน โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย…มันก็ดีนะ เพียงแค่เรารู้คุณค่าของตัวของเราเองว่า…ได้กระทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการได้บ้าง…เราได้ช่วยเหลือเขา ซึ่งเขาอาจนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าเราได้ช่วยเหลือเขา ให้มีอะไรในบางอย่างเกิดขึ้นอีกมากมายในชีวิต…บางคนก็กลับมาเนรคุณ กล่าวอ้างร้าย ป้ายสี…สำหรับตัวของฉันได้แต่ยิ้มรับ เพียงแค่รับรู้พฤติกรรมมนุษย์ที่เขาได้ตอบกลับมาสู่ตัวของฉัน…แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายสำหรับตัวฉัน นั่นคือ การยิ้มรับแบบมีความสุข และปลงในพฤติกรรมที่คนเหล่านั้นได้แสดงใส่ เพราะฉันมิเคยมีเจตนาร้ายต่อพวกเขาเลย…สิ่งที่ฉันกลัวมากๆ คือ ผลกรรมที่เขาทำ มันจะย้อนกลับคืนไปที่ตัวของเขาเองมากกว่า…ความเห็น (0)