อนุทิน 158900 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๙๐

งานที่ฉันทำ…ฉันทำมันด้วยใจรัก มีคุณธรรมและเป็นธรรมต่อทุกคนให้มากที่สุด…มิมีอคติต่อผู้ใด ฉันจึงมีความสุขใจ เต็มใจรับผลที่มันจะเกิดขึ้น…แต่เชื่อเถอะว่า สิ่งใดหากตัวเราทำดี มีคุณธรรมมากเท่าใด…ทุกสรรพสิ่งจะเป็นเพราะป้องกันให้กับตัวของเราเอง เพราะสามารถตอบคำถามให้กับผู้อื่นที่แคลงใจได้…ฉันยังเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลของตัวฉันเองเสมอ…ยังคิดอยู่ว่า “แล้วหากฉันไม่เป็นแบบที่ฉันเป็นตลอดอายุขัยฉันเอง…ผลมันคงมิสวยหรูแบบที่เป็นในวันนี้”…เพราะเชื่อมั่นในการกระทำของตนเอง…รายทางจะสวยหรูเพราะมือเราทำด้วยตัวของเราเอง “กฎแห่งกรรม” ยังใช้ได้เสมอ บนโลกมนุษย์ความเห็น (0)