อนุทิน 158824 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๗๖

“ความเสมอต้น เสมอปลาย”…ฝึกให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเสมอๆ เพราะไม่เช่นนั้น ท่านจะถูกคนกล่าวหาได้ว่าท่านเป็นคนที่ “เลือกปฏิบัติ”ความเห็น (0)