อนุทิน 158804 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๖๗

ทำงานนอกมหาวิทยาลัยมาหลายวัน…วันนี้หันกลับมาดูงานภายในมหาวิทยาลัยของตัวเอง เกี่ยวกับการเตรียมทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรทั้งหมด…ภาระงานของแต่ละตำแหน่ง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕)ความเห็น (0)