อนุทิน 158731 - ต้นโมกข์

ครูสอนภาษาอังกฤษ, นี่เธอพูดมากเกินไปหรือเปล่า? ตอนที่ 1

การลดประมาณครูที่พูดมากในชั้นเรียนเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในการฝึกหัดครู มีแนวโน้มว่าครูใหม่จะบรรยายให้นักเรียนฟัง ซึ่งน่าจะเกิดมาจากประสบการณ์ของตนในการเรียนที่ผ่านมา ภาระงานประการหนึ่งในการฝึกหัดครูคือต้องการให้ครูใหม่ “ไม่ได้เรียนรู้” ว่าครูคือคนที่พูดมากเกินไป

แน่นอนว่าจะมีการพูดสำหรับครู (TTT) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน เช่นอาจอยู่ในรูปการสาธิตของครู, การสื่อความหมาย, และการเล่าเกร็ดประวัติ กระนั้น สิ่งที่ครูโชคร้ายก็คือการบรรยายอาจถูกหลุดรั่ว และบ่อยครั้งก็หายไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อหลุดรั่วมากขึ้น สิ่งนี้จะลดทอนประสบการณ์การเรียนรู้ ทำให้นักเรียนไม่มีโอกาสในการฝึกภาษา และไม่เพียงแต่ครูใหม่เท่านั้นที่มีต้องเจอภาวะแบบนี้ ครูผู้สอนภาษาทุกคนมีโอกาสที่จะติดนิสัยการพูดมากในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ประการต่อไปนี้ แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก Declan Cooley. English teachers, are you talking too much in class?

เขียน 12 Jul 2018 @ 15:04 ()


ความเห็น (0)