อนุทิน 158589 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๔๘

ค่านิยมของคนไทย…ตั้งแต่ดั้งเดิม มีส่วนสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความทัดเทียมกับต่างประเทศ…บางคนเรียนจบมากันสูง แต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองและสังคม ประเทศชาติได้…เพราะ???…นี่ก็คือ ส่วนหนึ่งของปัญหาทางด้านการศึกษาไทย…ความเห็น (0)