อนุทิน 158553 - prayat duangmala

อีกชั่วโมงเศษก็ถึงคิวที่จะต้องขึ้นบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นการสรุปการฟังมาตลอดสามวันลงที่หัวข้อสุดท้ายว่ามีความเข้าใจและศรัทธามากน้อยแค่ไหน กับสัจธรรม ความกตัญญูที่เกิดจึ้นในห้วงจิตใจและมีปณิธานที่จะออกไปช่วยสังคมครอบครัวให้ห่างไกลจากอบายมุข สิ่งเสพติดต่างๆ ..นี้คือเป้าหมายคือคนดีสู่สังคม เย็นๆก็เดินทางกลับ

เขียน 01 Jul 2018 @ 11:30 ()


ความเห็น (0)