อนุทิน 158514 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๗

การทำงานในยุคนี้…คนทำงานหัดคิดวิเคราะห์ เขียนให้มาก ๆ โดยเฉพาะการเขียน ต้องมีจรรยาบรรณ อย่าแอบไป Copy and Paste อ่านของคนอื่นได้ แต่ควรสรุป และประยุกต์เอามาเป็นของตัวเราเองให้ได้…”จรรยาบรรณวิชาชีพ” ทราบกันหรือไม่? เตือน!!! เพื่อระวัง!!! ค่ะ…เหตุยังไม่เกิด ก็จะไม่รู้สึก…พอเกิดก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้น อย่าเที่ยวไปโทษใครเขา…แล้วอย่าเที่ยวคุยว่า “ภาษาไทยแข็งแรง”…ที่เห็น ๆ จริงรึ??? คริๆๆ สู้ไม่คุยเสียยังดีกว่า…ยอมรับผลของตนเองก็พอ…คนเก่งเขาไม่คุย คนคุย คือ คนไม่เก่ง อิอิ…ความเห็น (0)