อนุทิน 158496 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๒๘

เมื่อวาน…๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑…อาจารย์ภัครส่งเอกสารประกอบการสอนมาให้แม่ดู บอกว่าจะเตรียมส่งให้อาจารย์แม่ที่มอเกษตรฯ ดูว่าโอเครหรือไม่? หากโอเครก็จะเตรียมขอประเมินผลการสอนเอาไว้ก่อน…ส่วนวิจัยรอตีพิมพ์ TCI ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ คงอีก ๑ ปี…ซึ่งบทความของนายก็ได้ลงมาบ้างแล้ว…สิ่งที่นายเตรียมวางแผนชีวิตของตัวเองไว้…แม่แค่เป็นกำลังใจให้ค่ะ ได้ ผศ.เตรียมเรียนต่อ ป.เอก กลับมาทำ รศ.ต่อ…อีกแผนหนึ่ง คือ ทำ รศ.ต่อเลย แล้วค่อยไปเรียนต่อ ป.เอก…แผนชีวิตที่นายได้เตรียมวางไว้ เจ้าลูกชาย…ไม่มีใครหาให้ นอกจากนายหาได้ตัวของนายเอง…นายขอส่งในวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับสาขาของนายเองความเห็น (0)