อนุทิน 158401 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๒

วันนี้ออกพื้นที่ โครงการ HWP. ของทีมจังหวัดพิษณุโลก องค์กรต้นแบบที่ไทยแอร์โรว์…ร่วมกับอาจารย์ ใกล้สรุปส่ง สสส. เต็มทน…โครงการต่อไปเตรียมทำ เรื่อง คุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรของพื้นที่ชุมชนและมหาวิทยาลัยความเห็น (0)