อนุทิน 158400 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๑

เมื่อวานสอบสัมภาษณ์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม…ช่วงนี้มีแต่งานคอยแก้ปัญหาให้กับน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ และคอยอธิบายให้ สตง. ทราบถึงที่มาของงบประมาณและอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย…ดีที่ฉันยังไม่ทันเกษียณ มาตรวจก่อนเกษียณก็ดี จะได้มีเวลาบอกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นตามความเป็นจริงได้ เพราะผู้บริหารรุ่นเก่า ๆ ก็ไม่ได้อยู่มานั่งอธิบายให้ สตง.ทราบ คงเป็นหน้าที่ของฉันข้าราชการประจำ ที่ต้องสืบต่อหน้าที่ในการอธิบายให้ สตง.ทราบความเห็น (0)