อนุทิน 158361 - ต้นโมกข์

จงอย่าพูดว่า

I had lunch but I was hungry yet

ฉันทานข้าวเที่ยงแล้ว แต่ฉันยังหิวอยู่

แต่จงพูด

I had lunch but I was still hungry.

เพราะว่า การใช้ yet = ที่แปลว่ายัง จะใช้ในประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธเท่านั้น การใช้ yet สามารถอยู่ก่อนกริยาหลัก หรือท้ายประโยค เช่น I haven't yet eaten. หรือ I haven't eaten yet. (อ้อปกติแล้ว เราใช้ yet กับ Present Perfect Tense นะครับ)

เขียน 16 Jun 2018 @ 13:12 ()


ความเห็น (0)