อนุทิน 158338 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๙๐

เช้านี้...ได้คุยกับพี่ฟ้าคราม ถึงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ถึง ๒๐ นาที ระหว่างขับรถยนต์มาโรงเรียน...ย่าคิดว่า การได้พูดคุยกับเธอ บางเรื่องอาจทำให้ซึมซับกับตัวของเธอเองได้บ้าง...วันนี้คุยถึงเรื่อง...การไม่ตามใจเพื่อนจนเกินไป เป็นตัวของตัวเองให้ได้ เพราะโตขึ้นเราจะได้อยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง...ทักษะชีวิตแบบนี้ ถึงแม้ใครมองว่ามันเป็นเรื่องหนัก...แต่ย่าว่า ขึ้นอยู่กับวิธีการบอก ค่อย ๆ บอก ดีกว่าไม่บอก เพราะโลกกว้างบางครั้งมันน่ากลัวมากกว่าที่คิดความเห็น (0)