อนุทิน 158324 - ต้นโมกข์

อย่าพูดว่า

All of my friends without Joe play golf.

เพื่อนของฉันทุกคนเว้นไว้แต่โจเล่นกอล์ฟ

แต่จงพูดว่า

All of my friends except Joe play golf.

เพราะว่า without แปลว่า โดยปราศจาก หรือไม่อยู่ในที่ตรงนั้น แต่ except แปลว่า เว้นแต่ คือรวมอยู่ตรงนั้นด้วย แต่ไม่ถูกนับ

เขียน 13 Jun 2018 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)