อนุทิน 158320 - prayat duangmala

เช้ามาถึง รร.07.29 น.โดยประมาณ นักเรียนทยอยเดินทางมาถึงพร้อมกับผู้ปกครอง..ต้องทำหน้าที่รับไหว้นักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนบางกลุ่มที่รับผิดหน้าที่ของส่วนรวมก็ทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบ..ทำหน้าที่ช่วยนักเรียนกวาดห้องเรียนมีนักเรียน ป.1 ป.2 ที่ต้องนำพา..และเปิดเพลงทักทายยามเช้าด้วยเพลง good morning..

เขียน 13 Jun 2018 @ 14:12 ()


ความเห็น (0)