อนุทิน 158318 - prayat duangmala

ประชุมคณะครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงินเพื่อเตรียมจัดประเมินและเป็นการเคเอ็มจากโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติมาพัฒนาในศูนย์อีกกับการจัดพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการในวันที่15-16ทีรมุกดาหารและวางแผนการจัดงานเกษียณอายุครูในศูนย์

เขียน 13 Jun 2018 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)