อนุทิน 158303 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๗๙

วันนี้เจ้าลูกชายของแม่...อาจารย์ภัครได้ไปเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ สมุดข่อย ใบลานให้กับสำนักศิลปะ ฯ มรภ.มหาสารคามฟัง...สุดท้ายทาง ผอ. สศว.มรภ.มหาสารคาม ให้บรรยายภาษาขอมเพิ่มเติม...เจ้าลูกชายแม่บุษเอ๋ย!!! นายได้ค้นพบตัวตนของนายเองจนเจอ...จงทำในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่ท้าทาย ที่คนอื่นทำไม่ได้จะเป็นเรื่องที่มี Talent มากๆ กับยุคปัจจุบัน...ส่วนภาคบ่ายต่อที่ ม.มหาสารคามความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ผมยังอยากเรียนเลยครับ ภาษาขอม

เขียนเมื่อ 

ค่ะอาจารย์ มีเวลาลองเรียนค่ะ จะต่อยอดเรื่องและศาสตร์ใหม่ๆ ได้อีกมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครับผม