อนุทิน 158297 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๗๗

จงฝึกฝนใจของเรา...ให้มีเมตตาไว้ให้มาก ๆ แล้วเราจะเห็นว่า...ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนดี หรือไม่ดี...ล้วนแต่มี "กรรม" เป็นของ ๆ ตน...เมื่อเห็นดังนี้แล้ว เราก็จะไม่โกรธ หรือเกลียดใคร...เพราะมีแต่คนที่น่าสงสาร น่าเห็นใจด้วยกันทั้งนั้น...ความเห็น (0)