อนุทิน 158235 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๓

การที่จะทำให้สิ่งใด ๆ เปลี่ยนแปลงได้สำเร็จนั้น...ขึ้นอยู่ที่ MINDSET ของตัวเราเอง หาก MINDSET ไม่ยอมรับและปรับเปลี่ยน ก็อย่าหวังว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ให้เกิดใหม่ขึ้นได้ความเห็น (0)