อนุทิน 158224 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๗

จงอย่ากระทำตน...เป็นคนอวดรู้ อวดฉลาด อวดเก่ง...แต่จงเป็นตัวของตัวเอง หมั่นฝึกฝนหาความรู้และนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ สภาพความเป็นจริงของโลกเท่านั้นความเห็น (0)