อนุทิน 158157 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๙๖

ความคิด...ของคนเราแต่ละคนนั้น มีทั้งเหมือนและแตกต่าง...ส่วนที่แตกต่าง คือ การมองต่างมุม...มีความเห็นต่างความเห็น (0)