อนุทิน 158138 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๙๓

พูดดี...เป็นศรีแก่ปาก...พูดมาก ๆ...ปากจะมีสี คริ ๆ ๆ...จริงแท้ความเห็น (0)