อนุทิน 158115 - ต้นโมกข์

การสร้ากิจกรรมการพูดสำหรับเด็กที่มีความสามารถระดับต่ำ ตอนที่ 4

คำคุณศัพท์

สิ่งนี้คือการแปรรูปกิจกรรมข้างต้น และเป็นประโยชน์สำหรับฝึกการใช้คำคุณศัพท์ นักเรียนจะทำให้การอภิปราย โดยการพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ และความรู้สึกเป็นของตนเอง

กระบวนการ

-จงเขียนคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกบนกระดานดำ

-บอกนักเรียนให้เลือกคำคุณศัพท์หลายๆคำ  (คำคุณศัพท์จะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับคุณว่าจะให้กิจกรรมนี้นานแค่ไหน) บอกนักเรียนให้คิดถึงเวลาที่พวกเขาจะรู้สึกในคำคุณศัพท์เหล่านี้ และพวกเขาต้องบอกคู่หรือกลุ่มเล็กๆถึงประสบการณ์

-ให้เวลานักเรียนวางแผนถึงสิ่งที่กำลังจะพูด พวกนักเรียนสามารถจดบันทึก และถามคำศัพท์ยากๆได้

-นักเรียนเล่าเรื่องราวของตนเอง

-ให้ข้อมูลย้อนกลับกับชั้นเรียน

แปลและเรียบเรียงจาก

Anna Blackmore. Motivating speaking activities for lower level. 

เขียน 27 May 2018 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)