อนุทิน 158107 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๘๘

"...หลักธรรม..."

รู้ให้ถึง ซึ่งหลักธรรม นั้นมั่นหมาย

ในบั้นปลาย ของชีวิต ที่พร่ำสอน

สุดท้ายล้วน ไม่จีรัง นั้นแน่นอน

เป็นคำสอน ยึดมั่น ด้านจิตใจ

Cr : บุษยมาศ  แสงเงินความเห็น (0)