อนุทิน 158106 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๘๗

ในการคิด พูด กระทำ...ทราบอยู่ว่า มีทั้งสีดำ สีขาว และอาจมีสีเทา...แต่ควรฝึกตัวเองให้พยายามมีสีขาวมากที่สุดต่อการปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่น เพราะจะเป็นการฝึกจิตของตัวเราเอง สุดท้ายผลที่ได้ คือ ใจที่ปิติความเห็น (0)