อนุทิน 158065 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๗๓

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑...เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...ในช่วงเช้าครึ่งวัน เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยให้มีการสอบสวนบุคลากรด้านผิดจรรยาบรรณ

ช่วงบ่าย เดินทางไปมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ความเห็น (0)