อนุทิน 158035 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๖๖

คนเราหากทำอะไรด้วยใจ...โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน สุดท้ายสิ่งที่ได้ คือ "ความสุข" กายสบายใจความเห็น (0)