อนุทิน 158029 - ต้นโมกข์

การผสมของบิงโก

กิจกรรมชั้นเรียนที่สนุกสนานเพื่อการฝึก Present Perfect (หรือไวยากรณ์ใดๆที่กำลังเรียนอยู่)

-ลากเส้นตารางจำนวน 5×5 เพื่อสร้างตารางบิงโก

-จงเขียนประโยคบอกเล่า เช่น has never been to Delhi หรือ has played football twice this week ลงไปในแต่ละช่อง จนครบหมด

-จงถ่ายเอกสารบิงโกแต่ละอัน หรือให้นักเรียนสร้างตนเองก็ได้

-นักเรียนก็สลับสับที่บิงโกแต่ละอันทั้งชั้น และถามคำถามว่า Have you ever been to Delhi?

-เมื่อพวกนักเรียนพบนักเรียนที่เคยได้ทำสิ่งที่ถาม ก็เขียนเขียนชื่อคนที่เคยทำไว้ในตาราง

-กฎเกณฑ์บิงโกมาตรฐานก็คือ หากพวกเขาได้ชื่อไม่ว่าจะเป็นแถว หรือแนว ทางตรงหรือทางทแยง คนนั้นจะตะโกนว่าบิงโก  

จาก  British Council

.........

เขียน 20 May 2018 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)