อนุทิน 157955 - ต้นโมกข์

ภายหลังปี พ.ศ. 2475 (ปีแห่งการปฏิวัติ) เพลงสรรเสริญพระบารมี จึงไม่ได้เป็นเพลงชาติอีกต่อไป แต่เป็นเพลงสำหรับการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงต้องมีเพลงชาติไว้สำหรับการปกครองแบบใหม่ หลังจากปี 2475 ได้ไม่นาน เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ได้นำทำนองเพลงไทยชื่อ "มหาชัย" มาใช้ และเขียนคำร้องขึ้นใหม่ และใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติชั่วคราว ชื่อว่า "เพลงชาติมหาชัย"

จากนั้นในปีเดียวกันนั้นเอง คณะราษฎรต้องการมีเพลงชาติเป็นแบบสากล นายทหารเรือ หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) จึงได้บอกให้พระเจนดุริยางค์เป็นผู้ประพันธ์บทเพลง และให้แต่งคล้ายก้บเพลงชาติฝรั่งเศส ก็คือเพลงลาร์มาแซแยส (La Mar-sei-llaise)

https://youtu.be/KWcHBMS-wAs

เขียน 14 May 2018 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)