อนุทิน 157919 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๒๘

การพัฒนาตนเอง...สำคัญมากกกกกกก และเป็นส่วนหนึ่งของการที่ประเทศมีคนที่มีคุณภาพ เพราะคนในยุคนี้จะต้อง Update ตนเองอยู่เสมอๆ...ขนาดโทรศัพท์ IT ยังต้อง Update...แล้วมนุษย์ล่ะ! ต้อง Update ตนเองอยู่เสมอ ๆ...อิอิ...ความเห็น (0)